Zorg traject

U kunt uw kind aanmelden voor een zorg arrangement. Dit kunt u doen door een korte omschrijving van uw kind en de hulpvraag te sturen naar info@centrum2play.nl
Vervolgens zullen wij u uitnodigen voor een oriënterend kennismakingsgesprek. In dit gesprek zullen wij dan samen met u kijken of Autismecentrum 2Play kan aansluiten bij de hulpvraag die u heeft. Mocht uit dit gesprek blijken dat Autismecentrum 2Play hieraan kan voldoen zal de aanmeldprocedure starten.

Er wordt contact opgenomen en toestemming gevraagd aan: de desbetreffende gemeente, jeugd en gezinsteam medewerker.Als er toestemming wordt verleend tot het leveren van een zorg arrangement, worden observaties gestart in het gezin. De hoofdbegeleider zal deze observaties uitvoeren en zal deze, afhankelijk van de situatie, thuis of op de huidige dagbesteding uitvoeren. In een daarop volgend intakegesprek worden alle formulieren voor het dossier ingevuld.