Zorg-onderwijs arrangement

U kunt uw kind aanmelden voor een zorg-onderwijs arrangement. Dit kunt u doen door een korte omschrijving van uw kind en de hulpvraag te sturen naar info@centrum2play.nl
Vervolgens zullen wij u uitnodigen voor een oriënterend kennismakingsgesprek met één van de hoofdbegeleiders van Autismecentrum 2Play. In dit gesprek zullen wij dan samen met u kijken of Autismecentrum 2Play kan aansluiten bij de hulpvraag die u heeft. Mocht uit dit gesprek blijken dat Autismecentrum 2Play hieraan kan voldoen zal de aanmeldprocedure starten.

Er wordt contact opgenomen en toestemming gevraagd aan: de desbetreffende gemeente, jeugd en gezinsteam medewerker, samenwerkingsverband en de Parkschool. U als ouder vraagt een groot overleg aan bij de huidige (of oude) school waar alle verschillende zorginstanties dan bij aan zullen sluiten.
Als er toestemming wordt verleend tot het leveren van een zorg-onderwijs arrangement, worden observaties gestart in het gezin. De hoofdbegeleider zal deze observaties uitvoeren en zal deze, afhankelijk van de situatie, thuis of op de huidige school uitvoeren. In een daarop volgend intakegesprek worden alle formulieren voor het dossier ingevuld.