Tarieven

Autismecentrum 2Play hanteert een uurtarief van €50,-. Er dient minimaal 2 uur zorg per keer afgenomen te worden.
Daarnaast heeft Autismecentrum 2Play met meerdere gemeenten een contract en is het ook mogelijk om zorg vanuit PGB te leveren.