Kwaliteit

Autismecentrum 2Play vindt het belangrijk om kwaliteit te leveren.
Momenteel is onze cliënt tevredenheid 8.8. Wij werken er hard aan dit zo te houden. Sinds december 2015 is Autismecentrum 2Play in het bezit van een HKZ keurmerk voor kleine ondernemers. Wij zijn er trots op dit certificaat te bezitten. Het kwaliteitssysteem zorgt er voor dat wij duidelijke richtlijnen hebben binnen ons bedrijf en de duidelijke visie kunnen overbrengen. Medewerkers weten wat van ze verwacht worden en wat de afspraken zijn. In 2018 is de overstap gemaakt naar het HKZ certificaat ‘jeugdzorg’.

Autismecentrum 2Play is transparant over de processen en richtlijnen die met het HKZ keurmerk te maken hebben en stelt dan ook alle informatie beschikbaar voor ouders die deze informatie willen inzien. Dit kan op de locaties zelf, of digitaal toegestuurd worden. Voor vragen omtrent het certificeringssysteem van Autismecentrum 2Play kan iedereen terecht bij het kwaliteitsteam.

Hieronder is het overzicht te vinden van de medewerkers die benaderd kunnen worden over verschillende onderwerpen.

Onderwerp Medewerker E-mailadres
Bedrijfsvragen Annemieke Spreij annemieke@centrum2play.nl
Hoofdbegeleiders

Bij hen kunt u terecht met
algemene vragen over uw kind, de doelen
of het dagprogramma

Helen Schaap
Gwenda Elstgeest
Gerlinde Tol-Krijgsman
Lotte de Goede
Sabine Anneeze
Stefanie Burgers
helen@centrum2play.nl
gwenda@centrum2play.nl

gerlinde@centrum2play.nl

lotte@centrum2play.nl
sabine@centrum2play.nl
stefanie@centrum2play.nl

Orthopedagogen Orthopedagogen orthopedagogen@centrum2play.nl
Vragen omtrent de planning Rooster rooster@centrum2play.nl
Algemene vragen en het aanmelden van kinderen Algemeen info@centrum2play.nl
Vragen omtrent het kwaliteitssysteem Kwaliteitsteam kwaliteit@centrum2play.nl
 Vertrouwenspersonen Joyce de Jong
Sonja Toet
Wilma Meijer
 joyce@centrum2play.nl
sonja@centrum2play.nl
wilma@centrum2play.nl