Doelgroep

De kinderen die bij Autismecentrum 2Play komen hebben bijna allemaal een diagnose binnen het autismespectrum stoornis in combinatie met een normaal tot hoog IQ en zijn tussen de 6 en 18 jaar oud.
Autismecentrum 2Play werkt in verschillende settingen. Zo wordt er begeleiding gegeven op de locaties van Autismecentrum 2Play (zowel één op één als in de toekomst in groepsverband), maar kan Autismecentrum 2Play ook begeleiding op scholen bieden en begeleiding in de thuissituatie.